Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Komunikat w sprawie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sosnowa 4 w Otwocku informuje, iż Punkt Nieodpłatnej Porady Prawnej mieszczący się dotychczas w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Sosnowej 4 zostaje przeniesiony do lokalu przy ul. Kruczej 5.
Jednocześnie przypominamy, iż Starosta Otwocki od dnia 2 listopada 2020 do odwołania zawiesił działalność Punktów na terenie Powiatu Otwockiego. Do czasu przywrócenia bezpośredniej obsługi w punktach, Powiat Otwocki utworzył infolinię telefoniczną oraz adres poczty elektronicznej:

- infolinia telefoniczna -funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 8 00- 12 00. Mieszkańcy Powiatu Otwockiego mogą zasięgać telefonicznej informacji prawnej.
Nr infolinii: (+48) 536 954 658
- adres poczty elektronicznej e-mail pod którym mieszkańcy Powiatu Otwockiego mogą zasięgać porady prawnika prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
Adres e-mail: poradyprawne @ fundacjaepb.pl