Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Aktualności 500+

Informacja w sprawie realizacji programu 500+ .

rodzina500Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku informuje o realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program Rodzina 500+).
Realizacja ustawy przebiegała sprawnie, bez opóźnień. Wnioski rozpoznawane były zgodnie z kolejnością zgłoszeń z zachowaniem ustawowego terminu.
Usprawnione zostały kanały elektroniczne, za pośrednictwem których składane mogą być wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (bankowość internetowa, e-puap, pue-zus), a także aplikacje informatyczne służące pozyskiwaniu danych z numeru pesel, zaświadczeń o dochodzie z urzędu skarbowego i zaświadczeń z ZUS-u o wysokości składek zdrowotnych.
W pierwszej fazie realizacji programu, w większości wniosków (najczęściej składanych w formie elektronicznej) występowały błędy, co powodowało konieczność dokonywania dodatkowych czynności w celu ich weryfikacji i wydłużenie procesu decyzyjnego. Nie działały także w sposób prawidłowy informatyczne systemy dziedzinowe obsługujące program 500+ oraz aplikacje informatyczne do pozyskiwania wymaganych danych takich jak dane z numeru pesel, zaświadczenia o dochodach i zaświadczenia o składkach zdrowotnych.

Czytaj więcej: Informacja w sprawie realizacji programu 500+ .

E - Rodzina 500+

rodzina500Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku uprzejmie informuje, że rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Program Rodzina 500 plus” za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków.
Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Ministerstwo Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej zawarło z następującymi bankami:
Alior Bank SA,
Bank BPH SA,

Czytaj więcej: E - Rodzina 500+

Informacja o dniu otwartym " Rodzina 500+ "

rodzina500SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

W związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, uprzejmie informuję, iż w dniu 19 marca 2016r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Sosnowej 4 zorganizowany zostanie dzień otwarty.
Pracownicy Ośrodka udzielać będą informacji oraz odpowiadać na Państwa pytania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, do pobrania będą także przygotowane dla Państwa wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach od 9:00 do 15:00.


Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku

Wiesława Ejsmont

Poradnik interesanta " Rodzina 500 + "

rodzina500Rodzina 500 +
Kto otrzyma świadczenie.
Rodzicie i opiekunowie dzieci do ukończenia 18 roku życia:
matka, ojciec, opiekun dziecka, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka; do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, mieszkaniec Otwocka.

  • na pierwsze dziecko tj. jedyne lub najstarsze dziecko jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto;
    w rodzinach, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć 1200 zł netto na osobę;
    na drugie i kolejne dziecko w rodzinie - niezależnie od dochodu.

Czytaj więcej: Poradnik interesanta " Rodzina 500 + "

Rodzina 500+

500Dnia 17 lutego 2016r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – „Rodzina 500+” (Dz. U. z 2016r. poz. 195).
Realizację ustawy Prezydent Miasta Otwocka powierzył Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4.
„Rodzina 500+” to program niosący za sobą wsparcie dla rodzin, którego celem jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz zwiększenie dzietności w Polsce.
Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz niektórym kategoriom cudzoziemców:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

Czytaj więcej: Rodzina 500+