Get Adobe Flash player

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:

  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego