Get Adobe Flash player

Fundusz Alimentacyjny-ogólnie

Osoby uprawnione zamieszkujące na terenie Gminy Otwock składają wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, ul.Sosnowa 4, 05-400 Otwock, pok. Nr 1. Wnioski do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy składać od 01 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.