Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny w Otwocku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny to grupa współpracujących ze sobą specjalistów – przedstawicieli instytucji działających na terenie miasta Otwocka, której zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. W myśl art. 9a ust. 3 - 5 w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Sądu Rejonowego w Otwocku oraz Prokuratury Rejonowej w Otwocku. W skład Zespołu mogą wchodzić także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego w Otwocku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku
ul. Sosnowa 4
05 – 400 Otwock
Tel. 22 779 36 32 wew. 29

 

zespol interdyscyplinarny Strona 2zespol interdyscyplinarny Strona 1

 

zespol interdyscyplinarny Strona 3zespol interdyscyplinarny Strona 1