Get Adobe Flash player

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 .

szkolaOśrodek Pomocy Społecznej w Otwocku informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 należy składać do 15 września 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4, pokój nr 5. Wyjątkiem są słuchacze kolegium pracowników służb społecznych, którzy składają wniosek do dnia 15 października 2017 r.
Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu w Otwocku, gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 514, 00 zł netto, przy występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji np. niepełnosprawność, bezrobocie, wielodzietność lub inne.
Szczegółowych informacji udziela P. Beata Suchecka nr telefonu 22 779 36 32 w. 24.