Get Adobe Flash player

UWAGA! NOWE OKRESY ZASIŁKOWE!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku informuje, że zbliża się nowy okres świadczeniowy 2017/2018
- świadczenie wychowawcze (500+) od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.
- zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

W związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r.o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od 1 sierpnia 2017r. nastąpią zmiany w ustawach:
- o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- o świadczeniach rodzinnych;
- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Od 1 sierpnia 2017r. będą obowiązywać nowe wzory wniosków – dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku:
- na trwający okres świadczeniowy
- na nowy okres świadczeniowy

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2017r.
- osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku (pok. 13),
- listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
- drogą elektroniczną (ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl, świadczenie wychowawcze 500+: przez ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, bankowość elektroniczna)

UWAGA!!!
Od 1 sierpnia 2017r. do każdego świadczenia będą dostępne 2 rodzaje wniosków – na bieżący okres świadczeniowy (obowiązują dotychczasowe wzory wniosków) i na nowy okres świadczeniowy (wnioski do pobrania pdf) :
- w miesiącu sierpniu i wrześniu 2017r. dla świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- w miesiącu sierpniu, wrześniu i październiku 2017r. dla świadczeń rodzinnych.
Prosimy o zwrócenie uwagi, na który okres świadczeniowy Państwo składacie wnioski!!!