Get Adobe Flash player

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę artykułów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku".

  Treść ogłoszenia 111.95 KB

  Wzór oferty 98.50 KB

  Wzór umowy 98.01 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty59.39 KB18/12/2014, 18:52