Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POKL/2014

W związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie – Ty tez potrafisz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Działanie 7.1" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku występuje z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu „Uwierz w siebie – Ty tez potrafisz"

  Treść ogłoszenia 848.46 KB

 Modyfikacja ogłoszenia 863.43 KB 22/09/2014, 17:30  - przedłużony termin składania ofert do 26.09.2014 do godz. 10.00

 Załącznik nr1 341.08 KB

  Załącznik nr2 239.14 KB

 Załącznik nr3 236.86 KB

 Załącznik nr4 218.15 KB

 Załącznik nr5 263.77 KB

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I 114.18 KB 02/10/2014, 20:54

  Unieważnienie postępowania - część II 97.53 KB 02/10/2014, 20:54

  Cofnięcie unieważnienia postępowania - część II 110.72 KB 03/10/2014, 17:58

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III 96.09 KB 02/10/2014, 20:55

  Unieważnienie postępowania - część IV 100.03 KB 02/10/2014, 20:55

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część V 84.19 KB 02/10/2014, 20:55