Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL/2014

W związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie – Ty tez potrafisz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Działanie 7.1" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu zestawu promocyjnego dla uczestników projektu „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz".

  Treść ogłoszenia 330.27 KB

  Załącznik nr1 308.02 KB

  Załącznik nr2 187.22 KB

  Załącznik nr3 144.71 KB

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 229.58 KB 09/09/2014, 20:23