Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w ich miejscu zamieszkania w terminie od 1.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w ich miejscu zamieszkania w terminie od 1.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone w trybie art. 138 o Prawa zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

pdfIstotne warunki zamówienia390.48 KB

pdfWzór umowy565.06 KB

docZałączniki postępowania133 KB

pdfProtokół z otwarcia ofert351.59 KB