Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy w terminie od 1.07.2020 do 31.12.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy w terminie od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone w trybie art. 138 o Prawa zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

pdfIstotne warunki zamówienia IWZ497.39 KB

Zamawiający uprzejmie informuje iż, poprawił w tekście IWZ oczywiste omyłki pisarskie polegające na błędnym wskazaniu dat otwarcia ofert.

pdfIstotne warunki zamówienia IWZ - poprawiony270.44 KB

docxZałącznik 1 do IWZ20.71 KB
docxZałącznik 2 do IWZ16.12 KB
docxZałącznik 3 do IWZ16.17 KB
docxZałącznik 4 do IWZ16.06 KB
docxZałącznik 5 do IWZ16.28 KB
docxZałącznik 6 do IWZ15.63 KB

pdfProtokół z otwarcia ofert485.94 KB

pdfZawiadomienie o wyborze oferty463.06 KB

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia220.46 KB