POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy w terminie od 2.01.2020 do 30.06.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy w terminie od 2.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone w trybie art. 138 o Prawa zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

pdfIstotne warunki zamówienia IWZ498.35 KB

docxZałącznik nr119.46 KB

docxZałącznik nr215.56 KB

docxZałącznik nr315.56 KB

docxZałącznik nr415.3 KB

docxZałącznik nr515.53 KB

docxZałacznik nr615.12 KB

pdfProtokół z otwarcia ofert358.25 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty275.28 KB