POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w ich miejscu zamieszkania w terminie od 1.01.2020 r. do 31.07.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w ich miejscu zamieszkania w terminie od 1.01.2019 r. do 31.07.2020 r.

POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone w trybie art. 138 o Prawa zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

pdfIstotne Warunki Zamówienia389.1 KB
pdfWzór umowy565.04 KB
docZałączniki postępowania133 KB

pdfProtokół z otwarcia ofert381.87 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty329.66 KB