Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE -Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Na dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku".

pdfTreść zapytania242.51 KB
docFormularz oferty55.5 KB

pdfWzór umowy309.04 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty202.89 KB