Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

E - Rodzina 500+

rodzina500Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku uprzejmie informuje, że rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Program Rodzina 500 plus” za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków.
Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Ministerstwo Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej zawarło z następującymi bankami:
Alior Bank SA,
Bank BPH SA,

Bank Handlowy w Warszawie SA,
Bank Millennium SA,
Bank Pekao SA,
Bank Pocztowy SA,
Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
Bank Zachodni WBK SA,

FM Bank PBP SA (Smart Bank),
ING Bank Śląski SA,
mBank SA,
PKO Bank Polski SA,
Raiffeisen Bank Polska SA,
SGB-Bank SA,
Bank Ochrony Środowiska SA,
Getin Noble Bank SA,
Deutsche Bank SA,
Credit Agricole Bank Polska SA.
Rodzic lub opiekun będzie mógł za pomocą serwisu internetowego swojego banku złożyć wniosek świadczenie „Rodzina 500 plus”. Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.
Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz załączników. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku, za pośrednictwem poczty oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP .
Ważne! Wnioski będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Informacja została opracowana na podstawie komunikatu Ministerstwa Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej.