Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

W dniu 23 września 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku w godzinach od 9.00 do 13.00 odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych działających na terenie Otwocka w ramach prowadzenia procedury „Niebieskie Karty". Szkolenie pt. „Prawne
i psychologiczne aspekty związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych" zostało przeprowadzone przez psychologa i trenera pana Dawida Droździkowskiego z krakowskiego Centrum Działań Profilaktycznych.
W zajęciach wzięło udział 29 osób będących przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz placówek oświatowych działających na terenie Otwocka.
Głównym założeniem szkolenia było zwiększenie wiedzy i umiejętności członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w zakresie udzielania pomocy związanej z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie.