Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Aktualności

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023.

gaz

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku?
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022r. poz. 2687), o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu ziemnego do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.
Ważne kryterium dochodowe
Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:
• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Czytaj więcej: Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023.

DODATEK ENERGETYCZNY.

Na mocy ustawy z 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2127), gospodarstwa domowe, które do ogrzewania używają energii elektrycznej, już wkrótce będą mogły otrzymać konkretne wsparcie finansowe. Dodatek elektryczny - 1000 zł lub 1500 zł dopłaty do prądu dla niektórych gospodarstw domowych

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. osoby, które ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem będą mogły złożyć wniosek o dodatek elektryczny. Świadczenie ma być wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r. 

Wsparcie w postaci dodatku elektrycznego otrzymają osoby ogrzewające nieruchomości pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi czy bojlerami. Te ostatnie nie mogą służyć tylko do ogrzewania wody wykorzystywanej w łazience/kuchni. Muszą służyć do ogrzewania domu.   Wysokość świadczenia wyniesie od 1000 do 1500 zł. Podstawą przyznania  świadczenia jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Czytaj więcej: DODATEK ENERGETYCZNY.

JAK KUPIĆ WĘGIEL W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W MIEŚCIE OTWOCKU

INFORMACJA

JAK KUPIĆ WĘGIEL W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W MIEŚCIE OTWOCKU

Prawo do zakupu węgla w cenie preferencyjnej za tonę mają Mieszkańcy Miasta Otwocka z tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Weryfikacji tego prawa dokona Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku poprzez sprawdzenie czy na dane gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (np. wnioski złożone lecz jeszcze nie wypłacone).

UWAGA!!! Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia 2022 r.

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023roku.

(UWAGA: na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad- grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony  - przy czym limity nie sumują się i nie przechodzą na rok następny.

Czytaj więcej: JAK KUPIĆ WĘGIEL W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W MIEŚCIE OTWOCKU

Dodatek węglowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku informuje, iż w dniu 3 listopada 2022 r. w życie weszła ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz.2236), która dokonała zmian w zasadach przyznawania dodatku węglowego

dodatek weglowy

Znowelizowane przepisy o dodatku węglowym mają rozwiązać problem "jeden adres jeden dodatek”.

Dodatek węglowy dla gospodarstw z jednym adresem

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa. 

Prezydent Miasta Otwocka będzie również dokonywał wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji w powyższych przypadkach. 

Czytaj więcej: Dodatek węglowy.