Get Adobe Flash player

Bezpieczny senior – projekt na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych w Otwocku.

Seniorzy ze względu na wiek lub stan zdrowia są grupą narażona na działania przestępcze, oraz przemoc w rodzinie.
Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, Anna Staros, uczestniczący w szkoleniu w zakresie specjalizacji II stopnia pracowników socjalnych specjalność usługi społeczne, realizuje projekt socjalny o temacie „ Wielowymiarowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów w Otwocku”.
Projekt realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4 w terminie 25 stycznia – 28 luty 2021r. Projekt adresowany jest do osób 65 lat i więcej.
W ramach projektu organizowane będą działania edukacyjne z neuropsychologiem w zakresie treningu pamięci, z przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie oraz z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w zakresie bezpieczeństwa.
Podczas rozmów omówiona będzie problematyka miedzy innymi przemocy w rodzinie, czym jest i gdzie szukać pomocy, rodzaje oszustw jakim padają seniorzy, metod działania przestępców.
Projekt realizowany będzie w formie zdalnej za pomocą rozmów telefonicznych, oraz pracy własnej uczestników. Seniorom zostaną wydane karty pracy do ćwiczenia pamięci, przygotowane przez neuropsychologa, które seniorzy sami opracują, a następnie omówią z psychologiem.

plakat