Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

INFORMACJA

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa informujemy o aktualnym funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

Aktualnie jednostka funkcjonuje normalnie jednak zwracamy się z prośbą o wizyty w OPS tylko w przypadku konieczności i załatwianie jedynie spraw bardzo pilnych. Zachęcamy do kontaktowania się z OPS telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Przyjęcia interesantów w OPS tylko w godzinach 10.00-14.00

W chwili obecnej realizowane są na bieżąco usługi opiekuńcze zgodnie z decyzjami administracyjnymi.

Apelujemy też o podjęcie starań w celu zapewnienia indywidualnej opieki nad swoimi najbliższymi.

Ponadto informujemy, że dla osób samotnych wymagających wsparcia, a nie objętych kwarantanną, miasto Otwock zorganizuje pomoc w realizowaniu podstawowych potrzeb życiowych m.in. dokonywanie zakupów żywności i leków. W tym celu proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 22 779 36 32 lub 22 779 36 92).

Osoby objęte kwarantanną wymagające pomocy żywnościowej zgłoszone przez SANEPID do OPS mogą otrzymać wsparcie rzeczowe w formie żywności za pośrednictwem Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej lub Policji.