Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 .

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Otwocki zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości, informuje o konieczności podjęcia działań , mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.