POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w ich miejscu zamieszkania w terminie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w ich miejscu zamieszkania w terminie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone w trybie art. 138 o Prawa zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

Zamawiający poprawił w tekście Istotnych Warunków Zamówienia IWZ oczywistą pomyłkę pisarską w terminie składania ofert oraz przedłużył termin składania ofert do 16 grudnia 2020.

Zamawiający publikuje poprawny tekst IWZ.

pdfIstotne Warunki Zamówienia391.24 KB

pdfWzór umowy565.06 KB

docZałączniki postępowania133 KB