Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usług pogrzebowych.

pdfTreść zapytania249.42 KB
docFormularz oferty62.5 KB

pdfWzór umowy224.67 KB
pdfUmowa powierzenia danych osobowych244.18 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty220.61 KB