Get Adobe Flash player

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę artykułów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku".

Treść ogłoszenia

Umowa

Formularz oferty

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty