ZAPYTANIE OFERTOWE -Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Na dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku".

pdfTreść ogłoszenia538.46 KB

docFormularz oferty55 KB

pdfUmowa839.65 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty244.44 KB