Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług przewozu osób na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usług przewozu osób na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016.

pdfTreść zapytania65.71 KB

pdfUmowa64.44 KB

docFormularz oferty26.5 KB

docZałącznik nr117 KB

Zamawijający informuje, iż w formularzu oferty błędnie określono stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Poprawna stawka podatku to 8%. Prosimy o korzystanie z poprawionego formularza oferty.

docFormularz oferty - POPRAWIONY26.5 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty69.62 KB