Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa tonerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę tonerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

pdf Treść zapytania 69.87 KB

xls Załącznik nr1 10.50 KB

doc Oferta 39.00 KB

pdf Umowa 64.90 KB

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w formularzu oferty w pkt 3 ppkt 3 błędnie wskazano rok 2014 zamiast 2015. W ogłoszeniu poprawiono wyżej wymieniony formularz.

doc Oferta poprawiona 39.00 KB16/12/2014, 20:40

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty73.32 KB19/12/2014, 18:20