Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE -Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Na dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku".

  Treść zapytania 73.02 KB

  Oferta 38.00 KB

  Umowa 114.46 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty54.9 KB19/12/2014, 18:20