Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE -Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku".

  Treść ogłoszenia 85.19 KB

  Oferta 28.50 KB

  Umowa 59.14 KB

  Załącznik nr1 do umowy 47.48 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty59.52 KB19/12/2014, 18:20