Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku"

  Treść ogłoszenia 201.25 KB

  Treść ogłoszenia  201.23 KB 18/11/2014, 17:08/ ZMIANA TERMINU /

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 57.79 KB 02/12/2014, 21:00