Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/POKL/2014

W związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie – Ty tez potrafisz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Działanie 7.1" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" , Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym nadania ogłoszenia prasowego.

  Treść ogłoszenia 368.06 KB

  Załącznik nr1 228.30 KB

  Załącznik nr2 257.35 KB

  załącznik nr3 169.93 KB

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 213.37 KB