Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POKL/2014

W związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie – Ty tez potrafisz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Działanie 7.1" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia kursu/szkolenia „Księgowość od podstaw z obsługą programów użytkowych /PŁATNIK, SYMFONIA/ i komputera".

  Treść ogłoszenia 669.81 KB

 Załącznik nr1 463.55 KB

  Załącznik nr2 207.66 KB

  Załącznik nr3 201.03 KB

  Załącznik nr4 186.27 KB

  Załącznik nr5 277.76 KB

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 62.88 KB 15/10/2014, 22:09