ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL/2014

W związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie – Ty tez potrafisz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Działanie 7.1" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych.

  Treść ogłoszenia 370.51 KB

  Załącznik nr1 338.59 KB

  Załącznik nr2 191.26 KB

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 231.00 KB 30/09/2014, 17:05