Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL/2014

W związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie – Ty tez potrafisz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Działanie 7.1" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym nadania ogłoszenia prasowego.

  Treść ogłoszenia 287.17 KB

  Załacznik nr1 266.19 KB

  Załącznik nr2 231.87 KB

  Załącznik nr3 171.35 KB

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 229.25 KB 04/09/2014, 13:46