Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL/2014

W związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie – Ty tez potrafisz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Działanie 7.1" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu zestawu promocyjnego dla uczestników projektu „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz".

  Treść ogłoszenia  330.09 KB

  Załącznik nr1 308.02 KB

  Załącznik nr2 187.01 KB

  Załącznik nr3 144.44 KB

  Unieważnienie postępowania 184.72 KB 02/09/2014, 16:07