Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL/2014

W związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie – Ty tez potrafisz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Działanie 7.1" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania poczęstunku dla 15 uczestników projektu „Uwierz w siebie – Ty tez potrafisz" podczas przeprowadzania warsztatów psychospołecznych i zawodowych.

  Zapytanie ofertowe 145.17 KB

  załącznik nr1 113.13 KB

  załącznik nr2 183.19 KB

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 252.55 KB 04/09/2014, 13:44