Get Adobe Flash player

zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Przyznawany jest w wysokości 153,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

1)   niepełnosprawne dziecko;

2)   osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)   osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia;

4)   osoba, która ukończyła 75 lat.


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

1)   osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

2)   jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby;

3)   osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.