Get Adobe Flash player

SR dokumenty wymagane

Uwaga!

Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 3).