Get Adobe Flash player

Akty prawne - 500+

Świadczenie wychowawcze (500+) – akty prawne

  • • Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.)
  • • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465)