Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo.

Treść ogłoszenia

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach konkursu