Get Adobe Flash player

PAŹDZIERNIK 2010

Szkolenie opiekunka dziecięca

 

W okresie od 11 do 25 października 2010r. Akademia Zdrowia Izabeli Łajs przeprowadziła w siedzibie tut. OPS szkolenie ?opiekunka dziecięca" dla 6 uczestniczek projektu. Kurs obejmował 80 godzin zajęć, w czasie których poruszono tematykę dotyczącą m.in. roli i zadań opiekunki dziecięcej, elementów psychologii rozwojowej dziecka, wybranych koncepcji pedagogicznych i psychologicznych wychowana dziecka, opieki nad dzieckiem trudnym, nadpobudliwym i niepełnosprawnym oraz twórczego wychowania dziecka. Ponadto omówione zostały zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii dziecka, profilaktyki zdrowotnej i prawidłowej diety. Poza zajęciami teoretycznymi uczestniczki miały możliwość praktycznej nauki pielęgnacji małego dziecka, a także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs zakończono egzaminem złożonym z części praktycznej i teoretycznej, który wszystkie uczestniczki zaliczyły z wynikiem pozytywnym i uzyskały zaświadczenia potwierdzające powyższe.

Zajęcia z wizażu w formie warsztatowej

 

W ramach aktywizacji społecznej, w celu podniesienia samooceny uczestników projektu, zwiększenia umiejętności kreowania własnego wizerunku i poprawy autoprezentacji, przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe z wizażu w wymiarze po 8 godzin dla każdej grupy 10 osobowej. W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się z tematyką określania proporcji figury, typów sylwetek, czy stylizacji fryzur. Ponadto dokonywali analizy kolorystycznej w zależności od typu urody i uczyli się odpowiednio dobierać kolorystykę garderoby. Panie uczestniczące w zajęciach zdobyły umiejętności wykonywania makijażu stosownie do okazji i pory dnia. Zajęcia prowadzone były przez instruktorkę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie i odbywały się w siedzibie Ośrodka w dniach 27 i 29 października 2010r.