Get Adobe Flash player

WRZESIEŃ 2010

Kurs podstawowej obsługi kompurera

 

Uczestnicy projektu w dniach 1 -10 września uczęszczali na kurs podstawowej obsługi komputera, który przeprowadzony został w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku. W programie 32 godzinnego szkolenia znalazła się m.in. obsługa programów MS Word, Excel, Power Point oraz Internetu. Wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywne wyniki i zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.

 

Szkolenie - manicure - pedicure

 

Szkolenie z zakresu manicure-pedicure ze stylizacją paznokci zorganizowano dla 5 uczestniczek projektu. Wykonawcą szkolenia była Akademia Zdrowia Izabeli Łajs Filia w Warszawie, która przeprowadziła zajęcia w siedzibie Ośrodka. Kurs obejmował 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących przede wszystkim pielęgnacji dłoni i stóp, manicure, pedicure, przedłużania płytki paznokciowej metodą żelową i akrylową oraz zdobnictwa paznokci. Szkolenie odbyło się w okresie od 16 września do 1 października 2010r. i zakończyło egzaminem, który uczestniczki zaliczyły pozytywnie, uzyskując zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające nowe kwalifikacje.

 

Rozpoczęcie zajęć z pedagogiem w ramach aktywizacji społecznej

 

W miesiącu wrześniu 2010r. odbyły się pierwsze konsultacje indywidualne z pedagogiem. Ogółem w ramach realizacji projektu przewidziano łącznie 40 godzin konsultacji oraz 20 godzin zajęć warsztatowych prowadzonych w grupach 10 osobowych. Tematykę zajęć zorientowano na zwiększenie u uczestników projektu kompetencji wychowawczych, ich umiejętności kreatywnego spędzania czasu z dzieckiem, uzyskanie wiedzy na temat radzenia sobie z zagrożeniem zjawiskami patologicznymi (alkoholizm, narkomania, inne uzależnienia) wśród dzieci oraz rozwijaniu umiejętności godzenia ról rodzicielskich i zawodowych. Ponadto cześć zajęć poświęcono poszerzaniu świadomości na temat stałego inwestowania w wiedzę, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pobudzania aktywności w zakresie dążenia do poprawy jakości życia. Zajęcia z pedagogiem zaplanowano w okresie od 18 września do 28 października 2010r.

 

Szkolenie kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 

W okresie od 20 września do 13 października 2010r. 3 mężczyzn - uczestników projektu uczestniczyło w 67 godzinnym szkoleniu kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym prowadzonym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Zajęcia obejmowały zagadnienia teoretyczne m.in. z zakresu budowy wózków, typów stosowanych wózków, czynności kierowcy ? operatora, czy ładunkoznastwa. Ponadto w ramach szkolenia prowadzone były zajęcia praktycznej nauki jazdy oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w pojazdach wyposażonych w te urządzenia. Uczestnicy kursu na zakończenie otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych umiejętności.