Get Adobe Flash player

FA dokumenty wymagane

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (od 1 października do 30 września) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 października.

Osoby uprawnione zamieszkujące na terenie Gminy Otwock składają wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwock, pok. Nr 1. Wnioski do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku.

Wymagane dokumenty:

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego określony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnegoz dnia 7 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 836)