Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

DODATKI ENERGETYCZNE

Wymagane wnioski
pdfDruk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.57.2 KB

Warunki uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego

1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2133 t. j.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
2. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Jednostka odpowiedzialna
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sosnowa 4 w Otwocku (tel. 022 779 36 32 w. 33 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Pon. 900-1700
Wt., Śr., Czw. Pt. 800-1600

Sposób załatwienia

1. Weryfikacja poprawności wypełnienia wniosku oraz załączonej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
2. Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku energetycznego.

Termin załatwienia
Udzielenie odpowiedzi do 30 dni - w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych ustaleń i uzyskania wyjaśnień do 60 dni.
Tryb odwoławczy
Wnioskodawcy przysługuje prawa wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 t. j.), ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256 t.j.), ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 t.j.).

Druk do pobrania

docxWniosek o przyznanie dodatku energetycznego20.99 KB