Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

JAK KUPIĆ WĘGIEL W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W MIEŚCIE OTWOCKU

ZASADY  ZAKUPU  WĘGLA  PO  PREFERENCYJNEJ  CENIE

1. Należy wypełnić i złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4 lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.  Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy (nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację). 

2. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej miasta Otwocka i OPS

3. Ośrodek Pomocy Społecznej dokona weryfikacji wniosku i po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się na wskazany adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.

5. Płatności za zakup paliwa stałego będzie można dokonać w formie gotówkowej w punkcie bankowym Urzędu Miasta Otwocka lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka NR 46 8001 0005 2001 0007 9875 0108  w tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy na zakupu preferencyjny węgla.

6. Po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu (od 2 dni do 3 dni roboczych) zostanie wystawiona faktura i przesłana jako dokument uprawniający do odbioru węgla ze  składu na terenie PSZOK ul. Kraszewskiego 1.

UWAGA ! Urząd Miasta Otwocka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej nie przesyła nr konta drogą elektroniczna na mail oraz telefonicznie sms do dokonywania wpłaty na preferencyjny zakup paliwa stałego. Uwaga na oszustów.

pdfWzór wniosku149.9 KB