Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Dobry Start 2021/2022

Otwock, dnia 23 czerwca 2021 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku uprzejmie informuje:

Od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 18 czerwca 2021 r., poz. 1092), zgodnie z którym zmieniają się  zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 (wyprawka szkolna).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” będzie można składać tylko w formie elektronicznej. Tym samym wnioski papierowe składane dotychczas w siedzibie Ośrodka bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej zostają wyeliminowane.

 Proces ma zostać w pełni zautomatyzowany, a obsługę od 1 lipca 2021 r. przejmuje  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Terminy składania wniosków nie ulegają zmianie, nabór według nowych zasad rozpocznie się  zgodnie z  poprzednim rozporządzeniem, czyli od  1 lipca     i zakończy się 30 listopada.

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, osoby  które chciałyby skorzystać ze wsparcia w złożeniu wniosku online, otrzymają pomoc od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w celu zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza nawet w mniejszych miejscowościach, zawarł porozumienie z Pocztą Polską oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rodzice, którzy dotąd otrzymywali świadczenie w formie gotówkowej, w naszej gminie  realizowanej w Banku Spółdzielczym bądź w kasie Ośrodka, będą zobowiązani do podania numeru rachunku bankowego, na który środki powinny trafić. 

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, proces ubankowienia wspiera wprowadzenie specjalnego rodzaju konta bankowego – Podstawowego Rachunku Płatniczego. Zgodnie z polskim i unijnym prawem banki oraz SKOK-i mają obowiązek udostępnić go bezpłatnie.  To rozwiązanie stworzone jest  z myślą o wszystkich obywatelach, a  w szczególności o osobach o niewielkich dochodach,  dla których nawet kilka czy kilkanaście złotych comiesięcznej opłaty za prowadzenie konta to spory wydatek, a z rachunku korzystają do zrobienia kilku przelewów czy wypłaty środków z bankomatu.

Dla rodziców, którzy dotychczas składali wnioski o świadczenie „Dobry Start” poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS, system Empatia bądź platformę E-PUAP,  zmiana nie jest istotna, gdyż składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie, z tą różnicą, że przekazywane one będą, nie jak dotychczas do gminy, tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypominam, że świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł przyznawane jest bez względu na dochód, a przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Wnioski można składać od  1 lipca  do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wnioski  złożone w kolejnych miesiącach rozpoznawane są w ciągu 2 miesięcy od ich złożenia.

                                                                z poważaniem

                                                Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku

                                                                Janusz Stroiński