KOMUNIKAT.

Od dnia 5 października 2020 r. do odwołania zostają wydłużone godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

OPS w Otwocku czynny codziennie w godz. 7.00 – 17.00 w tym przerwa od 11.45-12.15 (dezynfekcja pomieszczeń).
W związku ze zwiększoną ilością zakażeń Covid-19 i objęciem powiatu otwockiego strefą czerwoną podstawową formą obsługi klientów OPS jest:

• kontakt telefoniczny,
• mailowy
• lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej,
• wnioski również przyjmowane są w punkcie obsługi klienta OPS.